Prejšnja Sledi v času

Antonija Mikuletič – Žnidaršič

Turistično društvo, 2015

Spomine Antonije Mikuletič Žnidaršič je javnosti predstavila njena pravnukinja Nija Antonija Šircelj.

Antonija Mikuletič Žnidaršič iz Ilirske Bistrice je svojim potomcem zapustila zvezke z zapisano kroniko vsakdanjega življenja, ki jih je spisala v letih 1930. Naslovila jih je "Moji spomini na mlade Bistričane". Gre za nekakšno časovno kapsulo velikega pomena za lokalno zgodovino. Takšna osebna pričevanja so kamenčki v mozaiku zgodovine. To so posebno zanimivi spomini za avtohtone Bistričane, ki bodo lahko v nizu navedb, osebnih in krajevnih imen ter drugih podatkov prepoznavali prvine svojih rodovnikov…V njih se nam razkrivajo številni dogodki in osebe, ki so živele med 1850. in 1925 letom, v času, ko se je takratna vas razvijala v trški kraj.