Prejšnja Danica Pardo

Maja Hrvatin Gorjanc

Center za korekcijo sluha in govora, 2014

»Maja Hrvatin Gorjanc je Bistričanka, ki z družino živi na Postojnskem. Zaposlena je na Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu, že približno 30 let pa kot logopedinja pomaga otrokom na Bistriškem pri govornih težavah. Bogate izkušnje je prelila v otroško slikanico Lepa lopata, ki jo je imenitno ilustrirala Tinka Leskovšek.« 

Tomo Šajn: O črki L v Lepi lopati (Primorske novice, št. 262, l. 68, 12.11.2014)