Prejšnja Franc Lazarini

Župnija Jelšane

Ognjišče, 2015

Knjiga predstavlja župnijo Jelšane od njenega nastajanja v 7. stoletju do leta 1951, ko so jo razdelili med ljubljansko in reško župnijo.
Urednik Ivan Simčič je gradivo za knjigo zbiral zadnjih 10 let. Zbral je veliko dragocenih podatkov z vseh področij, ki se navezujejo na župnijo. Med drugim je v knjigo vključil poglavje o umetnostni zgodovini, osebna pričevanja domačinov ter statistične podatke, vezane na različna dogajanja v župniji, od naravnih in drugih nesreč in bolezni do plačevanja davkov.