Cenik storitev

 

ČLANARINA  

– člani do 18. leta starosti, brezposelne osebe (s potrdilom Zavoda za zaposlovanje) in 100% invalidi so oproščeni plačila članarine

– odrasli zaposleni člani 12€

– upokojenci, nezaposleni (brez potrdila Zavoda za zaposlovanje), študentje, dijaki nad 18. leti 8€

– zaposleni člani iste družine 8€

– članarina za podjetja in zavode 42€.

ZAMUDNINA

– knjige, serijske publikacije 0,25€ na dan

– videokasete 1,50€ na dan

– neprevita videokaseta 0,70€

– video DVD 2€ na dan

– zgoščenke 2€ na dan

– avdio kasete 0,70€ na dan

-jezikovni tečaji 2,50€ na dan

ENKRATNA IZPOSOJA

izposojevalnina 5€ na enoto

IZGUBLJENA, POŠKODOVANA IZKAZNICA

– 4,20€, – 0,90€

NOVA IZKAZNICA (ob vpisu, za člane, ki so oproščeni članarine)

– 2,10€

POSEBEN IZPIS PODATKOV O TRANSAKCIJAH PRI ČLANU

– 1,30€ za izpis

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

– izposoja študijskega gradiva iz Obalno-kraških knjižnic  BREZPLAČNO

– izposoja gradiva iz ostalih slovenskih knjižnic  6,50€  

– izposoja študijska gradiva Obalno-kraškim knjižnicam  BREZPLAČNO

– izposoja gradiva drugim knjižnicam  8,50 € na enoto

– kopije člankov  po veljavnem ceniku knjižnice, ki članek posreduje

FOTOKOPIJE

-A4 0,15€ , obojestransko A4 0,20€

-A3 0,20€, obojestransko A3 0,25€

-plastificiranje dokumentov (A4)  0,25€    (A3)  0,30€

SKENIRANJE (črno belo)

– ena stran 0,05€

INTERNET

– za člane 0,50€ na uro

– za nečlane 1,30€ na uro

– uporaba elektronske pošte je brezplačna

TISKANJE

– za uporabo črnobelega tiskalnika zaračunava knjižnica 0,15€/stran

– za uporabo barvnega tiskalnika (če je na voljo) 1,00€/stran

IZPOSOJA IGRAČ NA DOM

– zamudnina za komplet (igrače)  0,25€ na dan

– izgubljena ali povsem uničena igrača     nabavna cena + strošek obdelave

– poškodba ali izguba delčka igrače/ kos (figurica, kocka, žeton…)    2,00€

– poškodovana zaščitna škatla oz. vrečka /kos    0,50€

– strošek obdelave igrače    2,00€

Bombažna vrečka z logotipom knjižnice   1,90€

PRENOSNI ČITALNIK ČRTNE KODE  20,00€ na dan

NAJEM MULTIMEDIJSKE UČILNICE  20,00€ na uro

 

ODŠKODNINA ZA POŠKODOVANO OZ. IZGUBLJENO GRADIVO PO PRAVILNIKU KNJIŽNICE.

 

Cenik knjižnice velja za obdobje od 13. 12. 2019 do sprejetja novega.

Knjižnica Makse Samsa

Ilirska Bistrica