Dokumenti knjižnice

Nabavna politika Tukaj

Letni načrt nakupa gradiva 2021 Tukaj ; 2022 Tukaj

Poslovno poročilo 2020 Tukaj

Gradivo kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo 2021 Tukaj

Katalog informacij javnega značaja Tukaj

Pravilnik poslovanja Tukaj

Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika Tukaj

 

Odlok o ustanovitvi (2003) Tukaj

Popravek odloka o ustanovitvi (2003) Tukaj

Dopolnitev in sprememba odloka o ustanovitvi (2007) Tukaj