Dokumenti knjižnice

Nabavna politika in letni načrt 2020 Tukaj

Poslovno poročilo 2019 Tukaj

Gradivo kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo 2019 Tukaj

Katalog informacij javnega značaja Tukaj

Pravilnik poslovanja Tukaj

Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika Tukaj

 

Odlok o ustanovitvi (2003) Tukaj

Popravek odloka o ustanovitvi (2003) Tukaj

Dopolnitev in sprememba odloka o ustanovitvi (2007) Tukaj