Izposoja igrač

V naši zbirki igrač za izposojo na dom prevladujejo družabne igrače, ki razvijajo medsebojne odnose med igralci in navajajo otroka na upoštevanje pravil igre in zahtevajo sodelovanje, kar je s socialnega vidika razvoja otrokove osebnosti ključnega pomena.

Igra je otrokova pravica in potreba. Je razvedrilna dejavnost, za katero otrok potrebuje starše, dedke in babice, potrebuje pa tudi igrače.

maksi400-za igroteko

V naši igroteki so na voljo igrače za otroke različnih starostnih skupin, najdete jih na mladinskem oddelku v prvem nadstropju knjižnice.

Izbirate lahko med naslednjimi igračami Katalog igrač.

Igrače si otroci lahko izposodijo le v spremstvu staršev oziroma odrasle za otroka odgovorne osebe, saj v zvezi s to vrsto gradiva obstajajo določena pravila izposoje.

 

PRAVILA IZPOSOJE IGRAČ NA DOM

 • Igrače izposojamo za 18 delovnih dni.

 • Izposoja igrač je brezplačna.

 • Izposojamo največ eno igračo naenkrat.

 • Igrač ni možno podaljšati.

 • Vse vrnjene igrače v knjižnici pregledamo, preštejemo dele, ter jih očistimo in razkužimo preden gredo ponovno v izposojo.

 • Pred izposojo igrač, starši oz. odrasla za otroka odgovorna oseba podpiše potrdilo o prevzemu »popolne« igrače in pusti kontaktne podatke (telefonsko številko ali e-mail).

 • Na dom jih odnesete v posebni zaščitni vrečki.

 • Preglejte igračo, ko jo prinesete domov in morebitne pomanjkljivosti igrače sporočite v knjižnico najkasneje do naslednjega dne.

 • Pred uporabo igrače odstranite vso zaščitno embalažo in jo varno shranite.

 • Knjižnica ne odgovarja za neustrezno uporabo kateregakoli dela igrače.

 • Za izposojene igrače odgovarjajo starši oz. odrasla za otroka odgovorna oseba.

 • Za nepopolno ali poškodovano vrnjeno igračo ste dolžni poravnati odškodnino po ceniku knjižnice.

 • Prosimo vas, da igračo pred vrnitvijo pregledate, preštejete vse dele s pomočjo kontrolnega lista in jo vrnete očiščeno s priloženim kontrolnim listom.

 • V primeru, da vrnjena igrača ni popolna (manjkajo deli) vas bo knjižnica v roku treh delovnih dni o tem obvestila.

 

Zamudnina ter odškodnina za izgubljeno oz. poškodovano igračo se zaračunava po veljavnem ceniku knjižnice. Cenik