Prejšnja Bistričani Bistričanom - Marjan Mateta

Otvoritev razstave “70 let društva Bazovica”

V knjižnici smo v četrtek, 24. maja 2018, otvorili razstavo 70 LET SLOVENSKEGA KULTURNO PROSVETNEGA DRUŠTVA BAZOVICA – REKA. 

Na otvoritvi je nastopila Zdenka Kalan Verbanac. Predsednik društva Zvone Stipetić nam je na kratko orisal začetke društva in dejavnosti do danes. Drštvo šteje okrog 1300 članov in predstavlja pomemben kamenček v mozaiku multikulturnosti na Reki.

Razstava je bila postavljena na ogled do 6. junija 2018.

Aktualni logotip (2014)