Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO

Smo nova, moderna in funkcijsko zelo uporabna knjižnica, ki deluje po principu, čimveč storitev in informacij v najkrajšem možnem času za vse strukture naših uporabnikov. Imamo prijetne prostore za preživljanje prostega časa, za druženje in klepet ob dobri knjigi, za srečanja z raznimi ustvarjalci in za popestritev kulturnega življenja.

 

VIZIJA

- Ostati želimo uporabnikom "prijazna in domača knjižnica", obenem pa postati moderno informacijsko središče.

- Vzdrževati, ohranjati in širiti temeljno knjižnično zbirko ter omogočati bralcem prost pristop pri izbiri knjižničnega gradiva.

- Ustvarjalno se odzivati na spremembe v okolju in na zahteve ter želje uporabnikov.