Prejšnja Rihard Baša: Po domače včasih malo drugače

Predavanje – SAŠA ZIDAR

 
V četrtek, 27. oktobra smo prisluhnili predavanju
 
Zakaj je toliko padavin na Snežniku?
Območje Snežnika je eno izmed najbolj namočenih območij v Sloveniji pa tudi širše.
 
Predaval je Saša Zidar.
 
Podrobneje nam je predstavil padavine v letu 2014, ko smo imeli na našem območju ekstremne razmere: poplave, žled in burja.