Prejšnja Knjižnica Makse Samsa je ODPRTA

Razstave ob praznovanju tedna splošnih knjižnic

Razstava Nada

Razstava Vlasta teden 2020

Razstava Bojana