Za osebe s posebnimi potrebami

Knjižnica  v skladu z Zakonom o knjižničarstvu zagotavlja storitve tudi za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami.

Knjižnica omogoča dostop do vseh virov informacij, ki se nahajajo v knjižnici, saj je prilagojena za dostop z invalidskim vozičkom ter opremljena z osebnim dvigalom. V pritličju se nahajajo sanitarije za invalide.

Za uporabnike organiziramo posebne oblike dejavnosti, ki vključujejo:

  • prilagojeno izposojo gradiva,

  • ustvarjalne delavnice,

  • bralne ure,

  • igralne ure,

  • oglede filmov na velikem platnu,

  • bibliopedagoške ure…

Društvom omogočamo tudi, da se s svojo dejavnostjo ter s svojimi izdelki predstavijo ostalim občanom in pripravijo v knjižnici razstavo.

 

Izposoja:

  • pri leposlovju imamo oblikovano posebno zbirko za slabovidne, knjige so označene s posebno nalepko (rumena očala), kar pomeni, da je knjiga prilagojena slabovidnim, pisava je večja, razmik med vrsticami je večji. Tako lahko slabovidni zelo enostavno najdejo knjige tudi zase,

  • knjige v Braillovi pisavi,

  • zbirka zvočnih knjig,

  • izposoja povečevalne lupe z lučko, bralnih očal (v čitalnici).

 

Dom starejših občanov

Premična zbirka (Bojana Kalc)

Naloga knjižnice je seveda tudi skrb za izboljšanje kvalitete življenja tistih ljudi, ki jim je to zaradi različnih razlogov onemogočeno. Leta 1991 smo v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica uredili izposojevalnico knjižničnega gradiva – premično zbirko, ki obsega okoli 700 knjig, zamenjamo jo 2 do 3 x letno. Zbirko redno dopolnjujemo in bogatimo z novostmi v skladu z željami in potrebami stanovalcev in tudi zaposlenih. Za uporabnike je izposojevalnica odprta enkrat tedensko.

Bralne urice (Vlasta Kirn)

Ker si veliko stanovalcev doma zaradi zdravstvenih težav ne more izposojati knjižnega gradiva v domski izposojevalnici, smo z julijem 2006 skupaj s stanujočimi in zaposlenimi začeli z izvajanjem bralnih uric. Knjižničarka enkrat tedensko obišče skupino stanovalcev in jim bere vnaprej izbrano gradivo. Največkrat so to romani iz resničnega življenja, radi pa poslušajo tudi zgodovinske zgodbe.

 

Varstveno delovni center

Knjižnica že vrsto let sodeluje z Varstveno delovnim centrom Koper- enota Ilirska Bistrica, saj si pri nas njihovi strokovni delavci in uporabniki izposojajo knjige, filme, zvočnice, glasbene CD-je…

Pogosto se vključujejo tudi v različne projekte knjižnice (bralna značka, počastitev slovenskih kulturnih praznikov, uporaba glasbene sobe, igranje družabnih iger…).

 

Bralna značka Beremo s knjižničarko (Vlasta Kirn)

Leta 2010 smo začeli s projektom Beremo s knjižničarko. Bralne ure potekajo v prostorih VDC enkrat tedensko. Knjižničarka uporabnikom VDC-ja iz tedna v teden prebira knjigo po poglavjih in zgodbah, ki so si jo sami izbrali. Najraje si izberejo knjigo s humorno vsebino, pritegnejo pa jih tudi pripovedi o ljudskih običajih, novele in črtice slovenskih klasikov… Bralna značka se prične v septembru in zaključi junija. Takrat priredimo v enoti ali v knjižnici zaključni kviz  z naslovom “Beremo s knjižničarko”. Vprašanje se v prvem delu nanašajo na prebrane knjige, v drugem delu pa na etnološki projekt bralne sezone  (mlini, stari običaji,….) nakar sledi slovesen zaključek s podelitvijo bralnih priznanj.