Zaposleni

 

Knjižnica Makse Samsa

Trg Maršala Tita 2
6250 Ilirska Bistrica
 
Telefon
izposoja:                 05 71 44 188 
izposoja gsm:         051 440 030
​mladinski oddelek: 031 866 222
uprava:                   05 71 44 114
E-mail:           sikilb@knjiznica-ilb.si

Davčna št.: 57869197 nismo identificirani za ddv – 94. člen ZDDV

ZAPOSLENI

 
Direktorica knjižnice
mag. Damijana Hrabar, nižja bibliotekarska svetnica
vodja knjižnice, oddelek nabave, organizacija prireditev
 
Računovodkinja, tajnica
Anica Sedmak
 
Tamara Hrabar, samostojna knjižničarska referentka
oddelek za mladino, ure pravljic, obdelava, bibliopedagoške ure, izposoja, 
 
Bojana Kalc, samostojna knjižničarska referentka 
oddelek za odrasle, knjižnica v DSO, obdelava, bibliopedagoške ure, izposoja
 
Vlasta Kirn, samostojna bibliotekarska sodelavka
oddelek za mladino, bralne ure v DSO in VDC, delavnice za OŠ, bibliopedagoške ure, izposoja
 
Nada Koritnik, samostojna bibliotekarska sodelavka
oddelek za odrasle, oddelek za nabavo, katalogizacija, inventarizacija gradiva, MKI, izposoja
 
Tadeja Raspor, višja bibliotekarska referentka
oddelek za mladino, domoznanski oddelek, katalogizacija, inventarizacija gradiva, statistika, bibliopedagoške ure, izposoja
 
Katarina Škrab, višja bibliotekarka
oddelek za odrasle, računalniški tečaji za odrasle, koordinator razstav, bibliopedagoške ure, urednica spletne strani, izposoja
 
Čistilka
Darja Hostinger
 
 

zaposleni