Bralni črv

Leta 2001 smo uvedli novo bibliopedagoško dejavnost namenjeno širjenju bralne kulture med osnovnošolci. 

Bralni črv – počitniška bralna značka za osnovnošolce poteka med poletnimi počitnicami. Vsak udeleženec prejme prijavnico za sodelovanje, kjer so napisana podrobnejša navodila. Prebrati morajo najmanj 5 knjig in zbrati 5 bralnih črvov. Vsebina knjige mora biti primerna starosti otroka. Bralne črve sodelujoči dobijo z obnovo prebrane knjige, z ilustracijo, z izdelkom iz papirja, gline … ali pa preprosto napišejo pesem oz. kratko zgodbo na temo prebrane knjige.

Vsi otroci, ki uspešno zaključijo Bralnega črva in v knjižnici oddajo izpolnjeno prijavnico, prejmejo priznanje in nagrado. V septembru pripravimo razstavo izdelkov sodelujočih otrok in slavnostno podelitev priznanj in nagrad.