Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.knjiznica-ilb.si. Zavezujemo se omogočati dostopnost naše spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zadovoljene nekatere prilagoditve naše spletne strani, kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • omogočeno je povečanje velikosti pisave oziroma celotne spletne strani,
  • spletne strani ne vsebujejo utripajočih vsebin in so varne za uporabo za vse skupine uporabnikov, ki bi jim bliskovite spremembe in utripajoči lementi lahko povzročili reakcije ali napade.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti niso še sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naše spletne strani, kot so:

  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • ni omogočeno opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
  • ni omogočeno prilagajanje barvne sheme spletne strani,
  • ni omogočena uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletna stran www.knjiznica-ilb.si je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Dostopnost spletne strani spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti. Primeri takih vsebin so: skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila), kompleksne tabele s podatki, organigrami, pri čemer pa vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju). Razlog, da ne izpolnjujemo vseh zahtev o dostopnosti je v nesorazmernem časovnem in finančnem bremenu, ki bi nastal pri prilagajanju teh vsebin. Dostopnost naše spletne strani izboljšujemo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in načrtujemo, da bo do konca leta 2021 v celoti skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij oziroma z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin (standard WCAG 2.0).

Ta izjava je bila pripravljena dne 21. 1. 2021 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani kljub prizadevanjem, da bi bila čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov naše knjižnice:

Knjižnica Makse Samsa
Trg Maršala Tita 2
6250 Ilirska Bistrica
sikilb@knjiznica-ilb.si

Na obvestilo ali prošnjo vam bomo odgovorili v osmih dneh od prejema. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in zamudo ustrezno utemeljili.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat za javni sektor
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 478 83 84
Elektronski naslov: gp.ijs@gov.si

Zadnja sprememba: 04.08.2022