Mesečna knjižna uganka

Knjižna uganka je namenjena mlajšim članom naše knjižnice. Na mladinskem oddelku mesečno pripravimo dve uganki, ki sta prilagojeni različnim starostnim stopnjam otrok. Vsebina uganke se navezuje na znane mladinske ustvarjalce, na pomembne obletnice, na običaje, na leposlovna, poučna dela …. Uganko spremlja ustrezno razstavljeno knjižno gradivo, ki otrokom pomaga pri reševanju. S knjižnimi ugankami želi knjižnica spodbuditi otroke k branju leposlovnega in strokovnega gradiva, predvsem pa jih navaja na samostojno uporabo knjižničnega gradiva.

Mesečno knjižno uganko se rešuje do konca tekočega meseca. Po izteku meseca med pravilno rešenimi odgovori izžrebamo nagrajen-ca/ko, ki prejme lepo knjižno nagrado.

Imena nagrajencev so objavljena v Knjižnici Makse Samsa in tukaj.

 

SEPTEMBRSKA KNJIŽNA UGANKA 2023

PISATELJ FRANCE BEVK JE NAPISAL VELIKO MLADINSKIH DEL. MED MLADIMI DOLGA LETA NAJBOLJ PRILJUBLJEN PISATELJ JE ZAPISAL IN VEČKRAT PONAVLJAL:

DOBRA KNJIGA JE ZLATA KNJIGA“.

ZATO 17. SEPTEMBRA PRAZNUJEMO DAN ZLATIH KNJIG IN S TEM DNEM SE ZAČEN TUDI 57. SEZONA BRANJA ZA BRALNO ZNAČKO

NALOGA:  NAPIŠI KATERE IZMED NAŠTETIH NASLOVOV KNJIG JE NAPISAL PISATELJ FRANCE BEVK. (ODGOVOR PREPIŠI V OKENCE)

a) PIKA NOGAVIČKA

b) LUKEC IN NJEGOV ŠKOREC

c) KEKEC IN BEDANEC

SEPTEMBRSKA KNJIŽNA UGANKA 2023

17. september praznujemo DAN ZLATIH KNJIG.

Na ta dan se je rodil in umrl eden izmed slovenskih mladinskih pisateljev, ki je večkrat izjavil da “DOBRA KNJIGA JE ZLATA KNJIGA“.

Zapisal je tudi: “Dobro knjigo je treba večkrat vzeti v roke, vsakokrat se bralcu odkrijejo lepote in resnice. Branje nam odkriva življenje in svet, nam bogati srce in znanje. To je važno, zakaj brez bogastva srca ni mirnega sožitja med ljudmi in brez znanja ni mogoč napredek, po katerem vsi strmimo.” (grivarjevi otroci, Pastirci)

NALOGA: Napiši ime in priimek imenovanega mladinskega pisatelja po katerem praznujemo praznik DNEVA ZLATIH KNJIG? (rešitev napiši v okence).

 


  Izberite uganko ki jo rešujete: Prva stopnjaDruga stopnja
  Vaš odgovor na uganko
  Podatki o otroku:


  Ime in priimek
  Starost


  Podatki o starših ali skrbnikih:


  Ime in priimek
  Naslov
  Email
  Kraj in pošta
  Do morebitnega preklica, izrecno, prostovoljno, brezpogojno in jasno dovoljujem, da Knjižnica Makse Samsa (v nadaljevanju KMS) obdeluje moje osebne podatke in podatke mojega varovanca, ki sem jih navedel v rešitvi uganke, in sicer za namen objave na plakatu v knjižnici in na spletni strani v primeru prejema nagrade ter kontaktiranja za namen obveščanja o prejemu nagrade. Seznanjen sem, da lahko vložim pravico do ugovora in da lahko vpogledam v podatke. Prav tako sem seznanjen, da lahko morebitni preklic soglasja pošljem na kontaktne podatke KMS, ki so opredeljeni v Pravilih varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika (v nadaljevanju pravila).
  S privolitvijo jamčim, da sem seznanjen z določili v pravilih. Pravila so objavljena tudi na naslovu https://www.knjiznica-ilb.si/wp-content/uploads/2018/06/Pravila-varstva-in-obdelave-osebnih-podatkov-KMS.pdf

  Soglašam