Pravilnik poslovanja

Dokumenti s področja knjižničarstva – zakoni in pravilniki

  • Zakon o knjižničarstvu Tukaj
  • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo Tukaj
  • Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe Tukaj
  • Pravilnik o razvidu knjižnic Tukaj
  • Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva Tukaj
  • Uredba o osnovnih storitvah knjižnic Tukaj
  • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah Tukaj
  • Standardi za splošne knjižnice Tukaj
  • Etični kodeks slovenskih knjižničarjev Tukaj