Rastem s pravljico

Pravljice imajo velik psihološki pomen za otrokov razvoj, za razvoj njegovih čustev, moralnega čuta in osebnosti. Imajo posebno moč, da otroka popeljejo v svet junakov in v zgodbe, kjer dobro vedno premaga zlo.

Otroku pravljice pomagajo pri razvoju bralnih in govornih sposobnosti. Z njimi krepijo svojo domišljijo in jo začnejo graditi, razvijati.

Ko izbiramo pravljico za našega otroka, moramo biti pozorni, da njeno zahtevnost vedno prilagodimo starosti otroka. Pravljice se namreč med seboj precej razlikujejo po zahtevnosti, po vsebini in po sporočilnosti.

Predvsem pa je pomembno, da otrokom beremo pravljice in si za to vzamemo čas. S tem bomo z otrokom ustvarili posebno čustveno vez, ki bo pozitivno vplivala na otrokov razvoj, na njegov odnos s starši in seveda na kasnejšo ljubezen do knjig. Psihologi poudarjajo, kako pomemben je večerni čas pred spanjem – ni lepšega, kot če si starši zvečer vzamejo čas in otroku na glas preberejo pravljico. To so trenutki, ki si jih bodo otroci zapomnili za vse življenje.

Če boste otrokom pogosto brali, se bodo sami naučili brati povsem naravno in zagotovo pri branju ne bodo imeli večjih težav.

Naša knjižnica se zelo trudi, da bi že majhnim otrokom čim bolj približala pravljice. 

Projekt Rastem s pravljico je v šolskem letu 2022/2023 knjižničarka Sandra Kastelic izvajala v Vrtcu pri OŠ Knežak in v Osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak. 

Projekt lahko v skladu z dogovorom izvedemo tudi na vaši šoli ali vrtcu.