Življenje Samsa Makse

Rodila se je 12.oktobra 1904 v vasi Dolnji Zemon pri Ilirski Bistrici.

Oče Andrej je imel mlin in žago v idiličnem okolju ob Veliki vodi. V družini je bilo rojenih deset otrok, osem jih je ostalo živih. Maksa je bila po vrsti peti otrok.

Osemrazredno osnovno šolo je obiskovala v bližnjem Trnovem, v Ljubljani je dovršila dva letnika učiteljišča, tretji in četrti letnik pa v Tolminu, kjer je leta 1923 diplomirala. Kot učiteljica je službovala v Harijah pri Ilirski Bistrici, na Jezerskem nad Kranjem, v Rovtah nad Logatcem. Zaradi bolehnosti je pustila službo in se vrnila v svoj rojstni kraj. Umrla je 18. marca 1971.