Cenik

ČLANARINA

člani do 18. leta starosti, brezposelne osebe (s potrdilom Zavoda za zaposlovanje) in 100% invalidi so oproščeni plačila članarine

odrasli zaposleni člani 12€
upokojenci, nezaposleni (brez potrdila Zavoda za zaposlovanje), študentje, dijaki nad 18. leti 8€
zaposleni člani iste družine 8€
članarina za podjetja in zavode 42€

ZAMUDNINA

knjige, serijske publikacije 0,25€ / dan
videokasete  1,50€ / dan
video DVD 2€ / dan
zgoščenke 2€ / dan
avdio kasete 0,70€ / dan
jezikovni tečaji 2,50€ / dan
neprevita videokaseta 0,70€

ENKRATNA IZPOSOJA

izposojevalnina 5€ / enoto

IZGUBLJENA, POŠKODOVANA IZKAZNICA

Izgubljena 4,20€
Poškodovana izkaznica 0,90€

NOVA IZKAZNICA (ob vpisu, za člane, ki so oproščeni članarine)

Nova izkaznica  2,10€

POSEBEN IZPIS PODATKOV O TRANSAKCIJAH PRI ČLANU

 izpis 1,30€

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

kopije člankov  po veljavnem ceniku knjižnice, ki članek posreduje

izposoja študijskega gradiva iz Obalno-kraških knjižnic  BREZPLAČNO
izposoja gradiva iz ostalih slovenskih knjižnic 6,50€
izposoja študijska gradiva Obalno-kraškim knjižnicam BREZPLAČNO
izposoja gradiva drugim knjižnicam    8,50 € / enoto

FOTOKOPIJE

A4 0,15€
obojestransko A4 0,20€
A3 0,20€
obojestransko A3 0,25€

PLASTIFICIRANJE DOKUMENTOV

A4 0,25€
A3 0,30€

SKENIRANJE 

ena stran 0,05€

INTERNET

za člane 0,50€ / ura
za nečlane 1,30€ / ura
uporaba elektronske pošte BREZPLAČNO

TISKANJE

za uporabo črnobelega tiskalnika zaračunava knjižnica 0,15€/stran
za uporabo barvnega tiskalnika 1,00€/stran

IZPOSOJA IGRAČ NA DOM

zamudnina za komplet (igrače) 0,25€ / dan
izgubljena ali povsem uničena igrača nabavna cena + strošek obdelave
poškodba ali izguba delčka igrače/ kos (figurica, kocka, žeton… 2,00€
 poškodovana zaščitna škatla oz. vrečka /kos 0,50€
strošek obdelave igrače 2,00€
Bombažna vrečka z logotipom knjižnice 1,90€

PRENOSNI ČITALNIK ČRTNE KODE  20,00€ / dan

NAJEM MULTIMEDIJSKE UČILNICE  20,00€ / uro

ODŠKODNINA ZA POŠKODOVANO OZ. IZGUBLJENO GRADIVO PO PRAVILNIKU KNJIŽNICE.

Cenik knjižnice velja za obdobje od 13. 12. 2019 do sprejetja novega.

Knjižnica Makse Samsa

Ilirska Bistrica