Stroka

Institut informacijskih znanosti; informacijski servis slovenske znanosti, kulture in izobraževanja.

Referenčni servis Vprašaj knjižničarja nudi dve osnovni vrsti pomoči: posredovanje informacij iz različnih informacijskih virov ter zagotavljanje pomoči pri uporabi servisov COBISS (IZUM).

Portal Združenja slovenskih splošnih knjižnic; organizacije, ki povezuje slovenske splošne knjižnice in zastopa njihove interese na področju politik, strategij in upravljanja.

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Povezuje društva in posameznike s področja knjižnične in informacijske dejavnosti v Republiki Sloveniji in tujini.