Zaposleni

ZAPOSLENI

Direktorica knjižnice
mag. Damijana Hrabar, nižja bibliotekarska svetnica
vodja knjižnice, oddelek nabave, organizacija prireditev
e-mail: damijana.hrabar@knjiznica-ilb.si

Računovodkinja, tajnica
Anica Sedmak
e-mail: anica.sedmak@knjiznica-ilb.si

Tamara Hrabar, samostojna knjižničarska referentka
oddelek za mladino, ure pravljic, bibliopedagoške ure, izposoja,
e-mail: tamara.hrabar@knjiznica-ilb.si

Sandra Kastelic, knjižničarka
oddelek za odrasle, obdelava, ure pravljic, izposoja
e-mail: sandra.kastelic@knjiznica-ilb.si

Vlasta Kirn, samostojna bibliotekarska sodelavka
oddelek za mladino, premična knjižnica v DSO, bralne ure v DSO in VDC, delavnice za OŠ, bibliopedagoške ure, izposoja
e-mail: vlasta.kirn@knjiznica-ilb.si

Nada Koritnik, samostojna bibliotekarska sodelavka
oddelek za odrasle, oddelek za nabavo, katalogizacija, inventarizacija gradiva, MKI, izposoja
e-mail: nada.koritnik@knjiznica-ilb.si

Tadeja Raspor, višja bibliotekarska referentka
oddelek za mladino, domoznanski oddelek, katalogizacija, inventarizacija gradiva, statistika, bibliopedagoške ure, izposoja
e-mail: tadeja.raspor@knjiznica-ilb.si

Katarina Škrab, višja bibliotekarka
oddelek za odrasle, računalniški tečaji za odrasle, koordinator razstav, bibliopedagoške ure, urednica spletne strani, izposoja
e-mail: katarina.skrab@knjiznica-ilb.si

Čistilka
Darja Hostinger