Zaposleni

ZAPOSLENI

Direktorica knjižnice
mag. Damijana Hrabar, nižja bibliotekarska svetnica
vodja knjižnice, oddelek nabave, organizacija prireditev
e-mail: damijana.hrabar@knjiznica-ilb.si

Računovodkinja, tajnica
Tjaša Kalčič
e-mail: tjasa.kalcic@knjiznica-ilb.si

Tamara Hrabar, samostojna knjižničarska referentka
oddelek za mladino, ure pravljic, bibliopedagoške ure, izposoja,
e-mail: tamara.hrabar@knjiznica-ilb.si

Tina Raspor, knjižničarka
oddelek za odrasle, obdelava, izposoja,
e-mail: 
tina.raspor@knjiznica-ilb.si

Vlasta Kirn, samostojna bibliotekarska sodelavka
oddelek za mladino, premična knjižnica v DSO, bralne ure v DSO, delavnice za OŠ, sodelovanje z dnevnimi centri, bibliopedagoške ure, izposoja
e-mail: vlasta.kirn@knjiznica-ilb.si

Ana Kalister Leskovar, bibliotekarka pomočnica
oddelek za odrasle, ure pravljic, obdelava, izposoja
e-mail: ana.kalister-leskovar@knjiznica-ilb.si

Tadeja Raspor, višja bibliotekarska referentka
oddelek za mladino, domoznanski oddelek, katalogizacija, inventarizacija gradiva, statistika, bibliopedagoške ure, izposoja
e-mail: tadeja.raspor@knjiznica-ilb.si

Katarina Škrab, višja bibliotekarka
oddelek za odrasle, medknjižnična izposoja, računalniški tečaji za odrasle, koordinatorica razstav, bibliopedagoške ure, urednica spletne strani, izposoja
e-mail: katarina.skrab@knjiznica-ilb.si

Čistilka
Darja Hostinger