Predstavitev

POSLANSTVO

Knjižnica Makse Samsa je osrednja splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti za prebivalce, ki živijo na področju Občine Ilirska Bistrica in tudi širše. Naše temeljno poslanstvo je nakup, obdelava, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva na vseh različnih medijih in nudenje storitev vsem starostnim in družbenim skupinam v svojem okolju. Knjižnica predstavlja srce mesta in je center kulturnega dogajanja in deluje po principu čim več storitev in informacij v najkrajšem možnem času za vse strukture naših uporabnikov. Imamo prijetne prostore za preživljanje prostega časa, za druženje in klepet ob dobri knjigi, za srečanja z raznimi ustvarjalci in za popestritev kulturnega življenja.

VIZIJA

Naša knjižnica predstavlja bogat kulturni hram, kjer združujemo ljudi, znanje, tehnologijo in zabavo. Poseben poudarek dajemo delu z mladimi bralci, saj se zavedamo, da jih s knjižnično vzgojo oblikujemo, da postanejo razgledani občani, bodoči znanstveniki, modreci ali pa prijetni sogovorniki, ki bodo s svojim zgledom vzor v lokalni skupnosti in državi nasploh.

Z željo, da okrepimo svojo vlogo kulturnega in informacijskega središča bomo tudi v prihodnje sledili razvoju na področju naše dejavnosti, bogatili našo ponudbo in si prizadevali, da tudi knjižnica pripomore h kakovostnejšemu življenju v našem okolju.

Za dobrobit lokalnega in širšega okolja si prizadevamo:

 • ostati uporabnikom prijazna in domača knjižnica ter obenem multikulturno, multimedijsko in informacijsko središče;
 • vzdrževati, ohranjati in širiti temeljno knjižnično zbirko ter omogočati bralcem prost pristop pri izbiri knjižničnega gradiva;
 • ustvarjalno se odzivati na spremembe v okolju in na zahteve ter želje uporabnikov.

 

ODDELKI IN POSTAVITEV GRADIVA

Razporeditev dejavnosti v knjižnici in postavitev gradiva

V pritličju se nahaja oddelek za odrasle:

 • izposojevalni pult,
 • stalna razstava Makse Samsa,
 • časopisna čitalnica (dvorana za prireditve in razstave),
 • 3 računalniki za uporabnike,
 • strokovna literatura (UDK 0 – 7),
 • jezikoslovno in leposlovno gradivo (UDK 8),
 • mediateka (DVD, VHS) igrani, animirani in dokumentarni filmi za mladino in odrasle, zvočne knjige.

V prvem nadstropju se nahaja mladinski oddelek, domoznanski oddelek in oddelek referenčne zbirke:

 • informacijski pult,
 • domoznanski oddelek s študijsko čitalnico / multimedijska soba in referenčna zbirka za odrasle
 • mediateka – glasbeni CD in DVD, pravljice na avdio kasetah, jezikovni tečaji,
 • glasbena soba (za poslušanje glasbe),
 • igroteka,
 • 2 računalnika za uporabnike,
 • strokovna literatura za odrasle (UDK 9),
 • tuja literatura za odrasle,
 • tuja literatura za mladino,
 • referenčna zbirka za mladino,
 • strokovna literatura za mladino,
 • tuje revije za mladino,
 • leposlovje za mladino,
 • kartonke, slikanice, igrače.

V drugem nadstropju so:

 • interni prostori oddelka za nabavo in obdelavo gradiva,
 • prostori uprave Knjižnice Makse Samsa,
 • pravljična soba / soba za ustvarjalne delavnice,
 • skladišče.