Knjižno gradivo

Ostalo knjižno gradivo

Pod ostalo knjižno gradivo, ki ga zbiramo in hranimo na domoznanskem oddelku spadajo razna vabila, plakati, zloženke turističnega značaja oz. promocijsko gradivo.

V juniju 2022 smo v sklopu Evropskih dnevov arheologije imeli razstavljen plakat o gradišču na Sv. Katarini. Ogledate si ga lahko tukaj.