Portali z domoznansko vsebino

  • Dokumentarna oddaja  SPOMINI : Anica Cetin Lapajne  Anica Cetin Lapajne je bila rojena leta 1935 v vasici Dolnja Bitnja pod Premom, v tistem delu Slovenije, ki je po prvi svetovni vojni pripadel Italiji. Šest let ji je bilo, ko je izbruhnila druga svetovna vojna in že leto kasneje so italijanski fašisti grobo prekinili njeno srečno otroštvo. 4. junija 1942 so požgali in izropali sedem brkinskih vasi, med njimi tudi Aničino Dolnjo Bitnjo, pobili talce, domačine pa odpeljali v internacijo v Italijo… (prvi del oddaje, drugi del oddaje)  
  • Dokumentarna oddaja SPOMINI : Albin Fatur  Albin Fatur je bil rojen leta 1924 na Baču pri Knežaku. Ker je bila tudi Notranjska med obema vojnama pod Italijo, je obiskoval italijansko šolo in občutil vso krutost raznarodovanja. V vasi je spoznal nekaj najvidnejših Tigrovcev, saj je bil prav Bač eno od središč njihovega protifašističnega delovanja. Leta 1943 so ga Italijani poslali v delovni bataljon italijanske vojske na skrajni jug Italije. Ko se je po kapitulaciji Italije peš vrnil domov, so ga zajeli Nemci in ga poslali v nacistično taborišče v Avstriji… (prvi del oddajedrugi del oddaje)
  • Album Slovenije: v okviru akcije Dnevi zbiranja spominov smo od občanov zbrali kar nekaj zanimivih predmetov, ki so se uporabljali v 20. stoletju, vabljenki k ogledu v Albumu spominov 20. stoletja
  • Digitalne zbirke na Kamri, ki jih objavlja Knjižnica Makse Samsa najdete zbrane tukaj.
 

Ostalo knjižno gradivo

Pod ostalo knjižno gradivo, ki ga zbiramo in hranimo na domoznanskem oddelku spadajo razna vabila, plakati, zloženke turističnega značaja oz. promocijsko gradivo.

Evropski dnevi arheologije: v juniju 2022 smo v sklopu Evropskih dnevov arheologije imeli razstavljen plakat o gradišču na Sv. Katarini. Ogledate si ga lahko tukaj. V letu 2023 smo predstavili plakat Arheologija Svetega Ahaca – vabljeni k ogledu.