Članstvo

Člani knjižnice so uporabniki, ki se včlanijo v knjižnico. Ob vpisu vsak podpiše izjavo o pristopu k članstvu knjižnice. Z vpisom mladoletnih oseb se morajo strinjati starši oziroma skrbniki, ki tudi podpišejo izjavo o vpisu.

Mladoletne, brezposelne osebe in invalidi s priznano 100% invalidnostjo so oproščeni plačila članarine in vpisnine, plačajo pa stroške članske izkaznice (cena izkaznice je določena v ceniku). Brezposelni morajo dokazati status brezposelne osebe z ustreznim uradnim dokumentom.

Ceno za članarino in izgubljeno izkaznico se določi s cenikom. Za zlorabo izkaznice je odgovoren lastnik. Člansko izkaznico lahko uporablja le član na katerega se izkaznica, ki je neprenosljiva, glasi. Če knjižničar utemeljeno dvomi o identiteti prinašalca izkaznice, lahko zahteva njegovo dodatno identifikacijo.

Strošek za nadomestilo izgubljene izkaznice krije član sam.

O zgubljenem gradivu ali izkaznici mora član takoj obvestiti knjižnico.

Spremembo osebnih podatkov (priimek, naslov, zaposlitev) mora član posredovati ob prvem naslednjem obisku knjižnice.

Knjižničar ima pravico omejiti ali prepovedati uporabo vseh knjižničnih storitev, dokler član ne poravna vseh svojih obveznosti.

Osnovnošolci in predšolski otroci imajo lahko izposojenih največ 15 enot naenkrat.

Neporavnane članarine in zamudnine za pretekla leta so enake članarinam in zamudninam tekočega leta.

Obrazec: EVIDENČNI LIST

 

SPLETNI VPIS

V Knjižnico Makse Samsa se preko spleta lahko vpišejo polnoletne fizične osebe, in sicer s spletnim obrazcem, kamor vnesejo svoje osebne podatke, kot so navedeni v njihovem osebnem dokumentu. 

Po opravljenem spletnem vpisu lahko člani knjižnice z domačega naslonjača dostopajo do oddaljenih knjižničnih storitev, kot sta izposoja e-knjig na portalu Biblos, prebiranje dnevnih časopisov in revij iz zbirke PressReader, ter brskajo po preostalih e-virih (dLib, Kamra, Tax-Fin-Lex itd.), ki jih knjižnica ponuja.

Spletni vpis omogoča dostop do e-knjig, ki so vam brezplačno na voljo na portalu Biblos. Izbirate lahko med različnimi vsebinami, leposlovjem in priročniki, tako za odrasle, kot tudi za otroke. Poleg BIBLOSA, vam je na voljo platforma PRESSREADER s spletnimi časopisi iz celega sveta (tudi do Dnevnika, Nedeljskega dnevnika in Večera), na našem seznamu pa so tudi druge baze podatkov s številnimi vsebinami.

Če boste želeli uporabljati tudi druge storitve v naši knjižnici, lahko ob prvem obisku knjižnice uredite člansko izkaznico, plačate članarino po veljavnem ceniku ter s podpisom potrdite vaše osebne podatke.

Spletni vpis je namenjen le polnoletnim fizičnim osebam. Spletnega vpisa ne morejo koristiti pravne osebe.

Za dodatne informacije in pomoč smo vam na voljo na elektronskem naslovu sikilb@knjiznica-ilb.si ali na telefonsko št. 051 440 030 vsak delovnik med 9. in 12. uro.