Premične zbirke

Knjižnica Makse Samsa je v svojem lokalnem okolju vzpostavila že kar nekaj premičnih zbirk in s tem prebivalcem omogočila dostop do gradiva tudi izven knjižnice.

Premične zbirke so potujoče zbirke knjižničnega gradiva, ki vključuje tako leposlovno kot tudi strokovno gradivo z različnih področij in žanrov. Gradivo je brezplačno na voljo uporabnikom, obiskovalcem na določenih lokacijah v času njihove odprtosti – dostopnosti oz. najmanj 4 ure tedensko. Ustrezen izbor zanimivih in aktualnih knjig pripravimo knjižničarke v sodelovanju z ustanovo.

Prvo premično zbirko smo postavili v Domu starejših občanov leta 1991. Naše premične zbirke se nahajajo tudi v snežniških gozdovih, ob jezeru Mola, na Hrvaškem v Mošćenički Dragi …

Če želite tudi vi v vašem okolju obogatiti kvaliteto bivanja z dostopom do knjižničnega gradiva, vas vabimo da skupaj organiziramo premično zbirko. Potrebno je, da ste član naše knjižnice kot pravna oseba, da zagotovite primeren prostor in opremo v vaši ustanovi, da določite skrbnika premične zbirke in se strinjate s Pravili delovanja premične zbirke objavljenimi v Katalogu informacij javnega značaja v poglavju 2.d.

Dom starejših občanov

Knjižnica v Domu starejših občanov

Ob odprtju Doma starejših občanov v Ilirski Bistrici leta 1991 je Knjižnica Makse Samsa z veseljem prisluhnila željam in potrebam oskrbovancev po knjigah in v prostorih doma uredila izposojevalnico knjižničnega gradiva. Premična zbirka se je z začetnih 600 enot stalno večala in spreminjala. Knjižno zbirko zamenjamo 2 do 3 x letno. Sedanja ponudba knjižnega gradiva obsega okoli 700 knjig (v letu 2014), redno jo dopolnjujemo in bogatimo z novostmi v skladu z željami in potrebami oskrbovancev, kakor tudi strokovnega osebja, ki rado posega po strokovni literaturi z njihovega področja dela. 

Beremo v snežniških gozdovih

V septembru 2015 je zaživel projekt Beremo v snežniških gozdovih. V želji, da knjige čimbolj približamo bralcem smo odprli tri premične zbirke: Sviščaki, Snežnik in Mašun.

Obsežnejša zbirka, ki jo večkrat osvežujemo se nahaja v planinskem domu na Sviščakih. Obiskovalci, dnevni ali pa “vikendaši”, si lahko izposojajo knjige in revije. Izbor gradiva je pripravljen tako za odrasle kot tudi za otroke in mladino. Na voljo so romani, potopisi, slikanice in knjige za najmlajše ter kriminalke in knjige z vojno tematiko za odrasle. Nekaj je knjig s področja psihologije, na voljo pa so še kuharice, knjige za vsak dom, turistični vodniki, priročniki in revije.

Kako poteka izposoja?

Bralci si knjigo izposodijo tako, da se vpišejo na evidenčne liste, ki so poleg knjig in vpišejo tudi datum vrnitve. Za izposojo knjig obiskovalci ne potrebujejo članske izkaznice knjižnice, knjige pa si lahko izposodijo povsem brezplačno. 

                                                                             

Poleti 2019 je Knjižnica Makse Samsa odprla novo premično zbirko na sosednjem Hrvaškem v Mošćenički Dragi in sicer v avtokampu Draga.

Premična zbirka vsebuje knjige za odrasle in za mladino, primerne poletnemu, dopustniškemu branju. Na voljo so obiskovalcem kampa, k izposoji pa so vabljeni tudi ostali – dopustniki v drugih nastanitvah, dnevni obiskovalci in pa domačini – slovenski zamejci.

                                                                                                                   

                         

Izposojevališče Ribiški dom Soze

Knjižnica Makse Samsa je v juliju 2022 v sodelovanju z gostiščem Ribiški dom Soze odprla novo izposojevališče. 

Gostišče Ribiški dom Soze vas vabi, da preživite prijeten dan v naravi, ob poležavanju na plaži ob jezeru si lahko v izposojevališču, ki se nahaja poleg otroškega kotička, izposodite knjigo in si popestrite dan.

Vabljeni v Ribiški dom Soze.

Premična zbirka v Solnem mlinu

23. aprila 2023, na svetovni dan knjige, sta mag. Damijana Hrabar in ga. Maja Jenko Koritnik odprli našo novo premično zbirko v Solnem mlinu v gostilni Škorpion.

Knjige bodo na voljo malim obiskovalcem Solnega mlina, ki si bodo tam nabirali zdravja in si ob tem skupaj s starši lahko prebrali kakšno zabavno ali poučno knjigo. Tudi na starše nismo pozabili. 

Vabljeni v Solni mlin.