Predstavitev knjige Kronika fare trnovske na Notranjskem

V četrtek, 1. decembra 2022, smo v knjižnici predstavili knjigo KRONIKA FARE TRNOVSKE NA NOTRANJSKEM avtorja Janeza Bilca. Tako, smo se tudi v knjižnici pridružili letošnjemu praznovanju 750- letnice Župnije Ilirska Bistrica.

Idejo za izdajo omenjene knjige, torej za prepis kronike, ki jo je pisal duhovnik Janez Bilc, je dal župnik Stanko Fajdiga. Želel je, da se ti zapisi ohranijo, da se jih pretipka in ohrani za bodoče rodove, saj najdemo v kroniki številne zanimive podatke o vsakdanjem življenju tistega časa. Martina Petek Gojak, učiteljica zgodovine in geografije, je predstavila življenje Janeza Bilca (1839 – 1906), duhovnika, pesnika, publicista, prevajalca, zbiralca ljudskega izročila. Sonja Škrlj Počkaj, profesorica zgodovine, je orisala zgodovinsko ozadje v katerem je živel in deloval. Na koncu je svoj prispevek predstavila še Dragica Štemberger Maljavac, učiteljica slovenščine, ki je med drugim povedala, da je Janez Bilc pravilno uporabljal vejice.

Večer je povezovala Petra Skok in pri recitaciji Bilčevih pesmi in drugih zapiskov se ji je pridružila še Katja Čekada.

Na prireditvi smo prisluhnili tudi pesmim pevskega zbora CMePZ Zvon, ki je z uvodno “Najlepša je trnovska fara” in zaključno pesmijo “Tječe, tječe, bistra uoda” razveselil vse navzoče.