Podgrad na starih kartulinah

Na prvem januarskem četrtkovem večeru je direktorica knjižnice mag. Damijana Hrabar pozdravila vse zbrane in jim zaželela srčno in kulturno leto z željo, da bi se srečevali na naših prireditvah in od njih odhajali bogatejši za nova spoznanja. V nadaljevanju je predstavila gosta tokratne prireditve g. Karla Vičiča, ljubiteljskega zbiratelja starih razglednic Podgrada.

Direktorica je v uvodu še poudarila, da imamo v Knjižnici Makse Samsa obsežno zbirko razglednic občine Ilirska Bistrica, ki šteje preko 1000 enot in ob tej priložnosti zaprosila vse občanke in občane Ilirske Bistrice, ki imajo stare razglednice, da jih posodijo knjižnici, da jih digitalizira in tako poskrbi da bodo na razpolago tudi bodočim rodovom. (Povezava do razglednic, ki jih hrani knjižnica.)

Karlo Vičič je ljubiteljski zbiratelj starih razglednic Podgrada že vse od svojih osnovnošolskih dni. Njegova zbirka obsega več kot 300 razglednic, preko 250 enot dokumentov (spričevala, rojstni listi, krstni listi in drugi osebni dokumenti), pa tudi gostilniške predmete tistega časa (kozarci, steklenice, točilne naprave …). Svojo tedanjo zbirko je prvič predstavil leta 1972 v domači gostilni Pri Sotlarjevih, kjer je tudi delal kot natakar. Ker je v času službovanja v gostilni zaznal veliko zanimanje domačinov in turistov za preteklost, ga je to še bolj spodbudilo k nadaljnjemu zbiranju in dopolnjevanju svoje zbirke. Kot upokojenec se zadnjih nekaj let še bolj posveča ureditvi svoje zbirke in preučevanju dokumentov.

Na prireditvi Podgrad na starih “kartulinah” (razglednicah) je Karlo Vičič predstavil kratko zgodovino Podgrada. Skupaj z zgodovinarjem Ivanom Simčičem sta s projekcijo starih razglednic popeljala obiskovalce po Podgradu, seveda začenši z gostilno pri Sotlarjevih, od koder prihaja g. Vičič. Prisluhnili smo številnim zgodbam … zakaj so zgradili cerkev v Podgradu, zakaj so staro cesto premaknili bliže hišam … kako podjetne so bile podgrajske gospodične. Spoznali smo zanimiv predel Podgrada, ki se mu reče Mocete in za katerega je značilna zanimiva arhitektura hiš, ki so bile pokrite s slamo. Slišali pa smo tudi zanimive anekdote in prigode o podgrajskih veljakih, med katerimi naj omenimo zdravnika Tomaža Bileka, ki je prišel v Podgrad iz Češke in je bil prvi fotograf v Podgradu in je zaslužen za fotografije celotne izgradnje narodnega doma. Obiskovalci so tudi z zanimanjem prisluhnili opisu o “kurijeri” (avtobusu) na liniji Trst – Reka. G. Vičič je povedal, da je bila že v času Avstro-ogrske vzpostavljena avtobusna linija med Trstom in Reko. V času, ko so bili naši kraji pod Italijo, so po letu 1920 Italijani vpeljali avtobusno linijo Trst-Reka in Reka -Trst pod imenom Freccia del Carnaro  – puščica Kvarner. Avtobus je vozil trikrat na dan in sicer je krenil istočasno iz Trsta in iz Reke, vožnja je trajala eno uro in 20 minut, sta se pa avtobusa srečala v Podgradu v toleranci ene do dveh minut. 

Na samem koncu prireditve nam je g. Vičič še predstavil razstavo, ki prikazuje razvoj Podgrada od začetka izdaje razglednic (pribl. 1873) pa vse do danes. V času Habsburške monarhije je kraj postal politično in upravno središče, zato je doživel največji napredek. Razglednice nam odstirajo čas, ko se je v Podgradu odprla šola, pošta, zgrajen je bil narodni dom, zaradi česar se je dvignil nivo kulture, prebudila nacionalna zavest in pripadnost narodu, v tem duhu pa tudi razvoj samega kraja.

Za glasbeno popestritev na prireditvi sta poskrbeli Manca Komen Vičič in Lina Hofman.