Predstavitev knjige Svet med Snežnikom in Slavnikom med drugo svetovno vojno

26. januarja smo imeli v Knjižnici Makse Samsa predstavitev knjige Svet med Snežnikom in Slavnikom med drugo svetovno vojno, avtorice Vlaste Beltram. Prireditev smo pripravili v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame in Pokrajinskim arhivom Koper (v nadaljevanju PAK).

Direktorica knjižnice mag. Damijana Hrabar je v pozdravnem nagovoru povedala, da je v letu 2022 v založništvu Pokrajinskega arhiva Koper izšel ponatis knjige, ki smo jo Primorci z veseljem in zanimanjem pričakali, kar dokazuje tudi to, da je prva naklada le v nekaj mesecih pošla in je tako pred nami že dopolnjen ponatis. Naslov knjige je Svet med Snežnikom in Slavnikom med drugo svetovno vojno. Dejansko gre za območje Brkinov, Bistriškega, Vremske doline, Čičarije in Malega Krasa, organizacijsko upravno pa ga označujemo kot nekdanje brkinsko okrožje, kasneje del južnoprimorskega okrožja. Monografija obsega dve obsežni knjigi (skupaj 640 strani). Prva obravnava narodnoosvobodilno in socialno-revolucionarno gibanje v nekdanjem brkinskem okrožju, druga pa je dejansko zbirka podatkov o dogajanju in akterjih v kar 113 krajih takratnega brkinskega okrožja.

Vlasta Beltram je zgodovinarka, ki je celotno svojo delovno dobo oddelala v Pokrajinskem muzeju Koper kot kustosinja za novejšo zgodovino. V tem času je pripravila več kot 30 občasnih in stalnih razstav, kot raziskovalka pa je objavila v strokovnem in drugem časopisju, pa tudi samostojno, okrog 70 naslovov na različno tematiko iz lokalne zgodovine (šolstvo, glasba, kultura, zdravstvo, 2. svetovna vojna in NOB, povojno obdobje).

Nekaj besed je na prireditvi spregovorila tudi direktorica PAK Nada Čibej, ki je poudarila da je ta knjiga življenjsko delo Vlaste Beltram. Povedala je tudi, da je med pomembnejšimi dejstvi, da so podprli izdajo knjige, to, da vsebina temelji na arhivskih virih, ki jih hranita PAK in Arhiv RS in na gradivu, ki ga hrani Pokrajinski muzej Koper. Knjiga nudi zelo natančne datacije dogodkov in njihovo rekonstrukcijo, ki temelji na zapisnikih, dopisovanjih, pričevanjih, osebnih spominih, ter številna imena oseb (znanih in manj znanih), ki so zaznamovale zgodovino teh krajev v vojnem obdobju. 

Obiskovalci so zbrano prisluhnili besedam voditeljice Vesne Tomc Lamut, ki je tudi lektorica knjige in podrobni predstavitvi avtorice Vlaste Beltram, ki sta nas skupaj popeljali skozi knjigi. Prisluhnili pa smo tudi doživetim recitacijam Dragice Lipovšek.
Ob koncu prireditve se je avtorica knjige iskreno zahvalila vsem, ki so ji pomagali pri nastajanju knjige, pri zbiranju informacij in pri samem delu na terenu. Še posebej se je zahvalila Elzi Ristovič in Mariji Gaberšnik, ki sta bili tudi med obiskovalci.