Ostrožno Brdo : štirje letni časi – predstavitev knjige

Na četrtkovem večeru v Knjižnici Makse Samsa, ki se je odvil 25. januarja 2024, smo prisluhnili predstavitvi knjige z naslovom Ostrožno Brdo: štirje letni časi, avtorice Nade Trebec.

Knjiga je izšla pri založbi Libris in v uvodu je predstavnik založbe Uroš Celestina najprej obiskovalcem predstavil avtorico.

“Nada Trebec se je rodila na Ostrožnem Brdu v Brkinih. Po končani osnovni šoli v Ilirski Bistrici in gimnaziji v Kopru se je vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani. Leta 1978 je diplomirala iz zgodovine in sociologije ter se že naslednje leto zaposlila na Gimnaziji v Postojni, kjer je do upokojitve poučevala zgodovino in njej sorodne predmete. Poleg zgodovine sta jo vedno zanimali tudi etnologija in jezikoslovje. Zaradi tega je začela zbirati narečne besede, ki so jih nekoč govorili v njeni rojstni vasi, uspela je zapisati že okrog 7000 besed. V reviji Kras je objavila več etnološko obarvanih člankov povezanih z Ostrožnim Brdom in kulturno ter naravno dediščino Brkinov. Na Ljudski univerzi v Postojni v okviru univerze za tretje življenjsko obdobje vodi Zgodovinski krožek, sodeluje pri bralnem klubu upokojenih učiteljic in učiteljev, v knjižnici v Postojni pa obiskuje knjižnične iskrice… Ukvarja se tudi z vadbo joge in meditacijo.”

Nato je prevzela besedo avtorica, Nada Trebec. Z zanosom in navdušenjem je predstavila, najprej kako se je lotila pisanja knjige in nato še kaj knjiga vse obsega. Gre za zelo bogato knjigo, ki obsega kar 320 strani in več kot 370 fotografij in drugega slikovnega gradiva, razdeljena je na štiri letne čase in zajema približno stoletno obdobje. Opisuje vsakdanje življenje in delo, kmečka opravila, navade, običaje in praznovanja, s katerimi so si ljudje popestrili življenje.

Knjiga je pisana v slovenskem knjižnem jeziku, ki se prepleta z narečjem prostora in časa na Ostrožnem Brdu in okolici. Tudi v svoji predstavitvi je avtorica uporabljala narečne besede, nekatere je poimenovala kar sirote – to so tiste narečne besede, ki se ne uporabljajo več. Obiskovalci so bili nad predstavitvijo izredno navdušeni, saj je s svojo narečno pripovedjo pričarala vzdušje iz preteklih časov. Starejši obiskovalci so lahko z lahkoto sledili njenim besedam, saj so takoj prepoznali stare narečne besede, medtem ko so mlajši potrebovali nekaj razlage, da so lahko popolnoma razumeli vse izraze in iztočnice, ki jih je avtorica v svojem delu in tudi na sami predstavitvi uporabila. Predstavitev je tako združila generacije, knjiga pa v veliki meri prispeva k ohranjanju lokalne zgodovinske dediščine.

Vsebinsko in slikovno bogato monografijo Ostrožnega Brda si lahko izposodite v naši knjižnici.