Častitljive obletnice in priznanje Knjižnici Makse Samsa

Knjižnica Makse Samsa prejela spominsko plaketo za 60 let kulturnega bogastva

Knjižnica Makse Samsa, ki že več kot šest desetletij deluje na področju knjižnične dejavnosti v občini Ilirska Bistrica, je prejela spominsko plaketo na svečani slovesnosti ob občinskem prazniku v Domu na Vidmu. Knjižnica v letu 2024 obeležuje še dve pomembni obletnici: 160 let od ustanovitve Narodne čitalnice in 120 let od rojstva pesnice Makse Samsa, po kateri nosi ime.

V obrazložitvi za podelitev spominske plakete so med drugim zapisali, da je Knjižnica Makse Samsa osrednji vir informacij, izobraževanja in kulture v lokalni skupnosti. S svojo obsežno zbirko gradiva podpira pismenost, izobraževanje ter izvaja kulturne dejavnosti za vse prebivalce, ne glede na starost, spol, izobrazbo, politično ali versko prepričanje, narodnost, jezik ali socialni status. Aktivno sodeluje v lokalnih in nacionalnih projektih za promocijo bralne kulture in ohranjanje slovenske kulturne dediščine, vključujoč sodelovanje z zamejskimi Slovenci na Hrvaškem.

Pomembna je tudi njena vloga pri podpori dijakom srednje šole v Ilirski Bistrici, saj zagotavlja dostop do potrebnega gradiva za samostojno učenje. Poleg tega izvaja projekte digitalizacije starega in redkega gradiva, kar omogoča širši javnosti dostop do kulturne dediščine.

Knjižnica organizira številne kulturne prireditve, s čimer obogati kulturno življenje lokalne skupnosti in podpira lokalne avtorje ter umetnike. S premičnimi zbirkami omogoča dostop do gradiva tudi izven knjižničnih prostorov, kar prispeva k razvoju bralnih navad in bogati življenja posameznikov. Knjižnica Makse Samsa je ključna pri ohranjanju kulturne identitete, skrbi za izobraževanje in podpira razvoj lokalne skupnosti.

Direktorica mag. Damijana Hrabar se je v imenu kolektiva knjižnice zahvalila za prejeto priznanje. Poudarila je, da je to priznanje zahvala vsem vam, našim uporabnikom, ki knjižnico obiskujete in spremljate vsa ta leta. Knjižnica je bila uradno registrirana septembra 1964, delovala pa je že veliko prej. Smo tudi naslednica bistriške čitalnice, ki letos obeležuje 160. obletnico ustanovitve. Zaključila pa je z naslednjim povabilom: »lepo vabljeni v knjižnico, kjer se lahko seznanite s preteklostjo, uživate v sedanjosti in pogledate v prihodnost na vseh vrstah medijev«. Veselimo se naših skupnih druženj tudi v bodoče.