Knjiga je prva liga, 4. junij 2024

Tema junijskega srečanja učencev 2. in 3. triade iz OŠ Dragotina Ketteja, ki sodelujejo pri projektu “Knjiga je prva liga” bo  manj znane in pozabljene igre.

Učencem bomo najprej predstavili knjige o različnih  igrah in jih ponovno spomnili, da  si v naši knjižnici lahko brezplačno izposodijo tudi igrače. Učence bomo razdelili v šest skupin po pet učencev. Za vsako skupino bomo vnaprej pripravili in oblikovali igre ter dodali opise in navodila za tri igre, ki se jih bodo učenci igrali v svojih skupinah. Primeri iger so: ti si glavca, kovček,  kdo se boji, moj klobuk ima tri luknje…

Projekt vodita knjižničarki Vlasta Kirn iz KMS in Meta Frank iz OŠ DK.