NMSB’23 v Knjižnici Makse Samsa

Nacionalni mesec skupnega branja poteka od 8. septembra do 8. oktobra 2023

Tudi v Knjižnici Makse Samsa smo ponovno pristopili k nacionalnemu projektu NMSB ’23 (Nacionalni mesec skupnega branja) in pripravili številne dogodke in dejavnosti, ki prispevajo k boljšemu prepoznavanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture.

Pri projektih sodelujemo z različnimi zavodi in smo za zaključene skupine, pod vodstvom knjižničarke Vlaste Kirn, pripravili naslednje dogodke:

  • Skupaj beremo z varovanci Dnevnega centra VDC enota Ilirska Bistrica

K sodelovanju je knjižničarka Vlasta povabila domačo literarno ustvarjalko go. Danico Pardo. Druženju bodo v času nacionalnega projekta skupaj beremo dne 12.9.2023 namenili predstavitvi njenih zgodb iz otroštva v knjigi “Drobižnice” in pesniški zbirki “Mrvice”. V nadaljevanju srečanja jim bosta avtorica in knjižničarka prebrali, po izboru avtorice, vnaprej določene zgodbice njene mladosti.

  • Tkanje vezi s knjižnico – beremo skupaj

Dne 19.9.2023 se bodo oskrbovanci dnevnega centra VEZI družili z domačo pesnico go. Danico Pardo. Avtorica in knjižničarka bosta na tem srečanju brali njene pesmi iz avtoričine knjige »Ne bom te, več iskala mladost. Obe bosta udeležencem tudi prebrali nekaj zgodbic iz knjige z naslovom V naročju. V tej knjigi so predstavljene njene zgodbe iz mladosti…

  • Bralno srečanje v Domu starejših občanov

V sklopu nacionalnega projekta skupnega branja bo knjižničarka v ponedeljek, 25. 9. 2023,  povabila na to srečanje domačo pripovedovalko in pisateljico go. Danico Pardo, da bo udeležencem bralne skupine predstavila svoje literarna dela. In po njenem izboru bosta skupaj s knjižničarko prebrali nekaj zgodbic. Ker so to zgodbice iz avtoričine mladosti jih  bomo v nadaljevanju srečanja skupaj z varovanci DSO podoživljali.

  • Sončki v knjižnici – beremo skupaj

Z učenci, kateri obiskujejo dnevni center SONČEK bomo projekt obeležili na sledeči način. Nit srečanja, ki bo potekalo dne 20. 9. bodo dela Franceta Bevka, tako bomo obeležili tudi dan zlatih knjig.  Knjižničarka  bo skupaj z mentoricama prebrala vnaprej določeno pisateljevo delo. Učenci bodo po skupinah urili spomin in odgovarjali na vnaprej pripravlja vprašanja o vsebini prebrane knjige. Za zaključek pa se bo vsaka skupina prebrano zgodbo predstavila z igro.

  • Knjiga je prva liga – beremo skupaj

Učencem druge in tretje triade OŠ D: Kette, ki sodelujejo v knjižnici pri projektu »Knjiga je prva liga« bo domača pisateljica, pesnica in pripovedovalka go. Danica Pardo v začetku oktobra v sklopu nacionalnega projekta skupnega branja najprej predstavila svoje bogato literarno ustvarjanje.  V nadaljevanju urice pa jim bosta s knjižničarko prebirali njene zgodbice. Kot zaključek pa bodo nekateri učenci povedali tudi kakšno svojo zgodbo iz mladosti. Katera bo zanimiva za primerjanje časa mladosti avtorice in mladostnikov.