Predstavitev knjige Ostrožno Brdo …

Knjižnica Makse Samsa in Založba in knjigarna Libris vabita na predstavitev knjige Ostrožno Brdo v Brkinih : štirje letni časi, avtorice Nade Trebec, ki bo v četrtek, 25. januarja 2024, ob 18. uri v knjižnici.

Pogovor z avtorico bo vodila urednica knjige Ingrid Celestina iz Založbe in knjigarne Libris.

Bogata knjiga, ki obsega kar 320 strani in več kot 370 fotografij in drugega slikovnega gradiva, je razdeljena na štiri letne čase in zajema približno stoletno obdobje. Opisuje vsakdanje življenje in delo, kmečka opravila, navade, običaje in praznovanja, s katerimi so si ljudje popestrili življenje.

Nada Trebec se je rodila na Ostrožnem Brdu v Brkinih. Po končani osnovni šoli v Ilirski Bistrici in gimnaziji v Kopru se je vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani. Leta 1978 je diplomirala iz zgodovine in sociologije ter se že naslednje leto zaposlila na Gimnaziji v Postojni, kjer je do upokojitve poučevala zgodovino in njej sorodne predmete. Poleg zgodovine sta jo vedno zanimali tudi etnologija in jezikoslovje. Zaradi tega je začela zbirati narečne besede, ki so jih nekoč govorili v njeni rojstni vasi, uspela je zapisati že okrog 7000 besed. V reviji Kras je objavila več etnološko obarvanih člankov povezanih z Ostrožnim Brdom in kulturno ter naravno dediščino Brkinov.