Pričetek ur pravljic – uvodna prireditev

V torek, 10. 10. 2023, ob 17. uri bo v naši knjižnici potekala uvodna prireditev ob začetku ur pravljic.

Naše druženje in spoznavanje nam bodo popestrili učenci OŠ Jelšane z igrico Mojca Pokrajculja, pod mentorstvom učiteljice Janje Raspor.

Zato, dobrodošli pri nas vsi, ki ste se vpisali na pravljične urice!