Višinska razširjenost malih sesalcev na Snežniku

Knjižnica Makse Samsa in Park Škocjanske jame vabita na prvo predavanje 7. cikla naravoslovnih večerov z naslovom Višinska razširjenost malih sesalcev na Snežniku.

V gorah različne rastlinske in živalske vrste pogosto živijo v različnih nadmorskih višinah. Kakšne so splošne zakonitosti višinske razširjenosti in kako je s tem pri malih sesalcih na Snežniku? O teh vprašanjih nam bo spregovoril 

prof. dr. Boris Kryštufek,

eden najboljših poznavalcev sesalcev Slovenije, jugovzhodne Evrope, Bližnjega vzhoda in Palearktisa, redni profesor, znanstveni svetnik, muzejski svetnik, zaposlen v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, vodja raziskovalne skupine; predstojnik Mediteranskega inštituta za okoljske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, pridruženi urednik revije Mammalia (de Gruyter), mednarodnega multidisciplinarnega dvomesečnika, posvečenega inventarizaciji, analizi in interpretaciji diverzitete sesalcev; odgovorni urednik revije Scopolia, glasila Prirodoslovnega muzeja; gostujoči profesor na Karlovi Univerzi, Praga, na Univerzi v Kyotu (2017) in na Univerzah Arak in Isfahan (Iran, 2018); gostujoči raziskovalec, Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn, član nadzornega odbora na projektu EMMA2 Atlas evropskih sesalcev in veliki borec za nov Prirodoslovni muzej v Sloveniji.

V knjižnici v četrtek, 29. septembra 2022, ob 18. uri.

Vabljeni.