Javna predstavitev projektov

JAVNA PREDSTAVITEV PROJEKTOV oz. RAZISKOVALNIH NALOG

V dogovoru z osnovnimi šolami iz naše občine skupaj pripravimo javno predstavitev projekta oz. raziskovalne naloge, ki jo izdelajo učenci šole. Gradivo, potrebno za izdelavo projekta oz. naloge si lahko mentorji skupaj z učenci poiščejo v knjižnici, s pomočjo interneta…..