Likovne in druge razstave

Na oddelku za odrasle se skozi vse leto zvrstijo številne razstave.

Likovne razstave

Vsako leto gostimo v naši knjižnici likovne razstave priznanih domačih umetnikov oz. razstave, ki jih pripravi domače Likovno društvo Franceta Pavlovca. Gostimo pa tudi potujoče likovne razstave v sodelovanju z JSKD Območna izpostava Ilirska Bistrica.

Priložnostne razstave

Priložnostne razstave pripravimo ob pomembnih obletnicah (rojstvo, smrt) naših in tujih literarnih ustvarjalcev, ob kulturnih praznikih in svetovnih dnevih ter vzporedno z literarnimi večeri. Prav tako izpostavljamo tudi vsakoletne književne nagrajence (Kresnik, Nobelova nagrada za literaturo, Vilenica, nagrajenci Prešernovega sklada …). Pripravljamo pa tudi konkretne tematske razstave skupaj s knjigami za spodbujanje branja.