O knjižnici

POSLANSTVO

Smo nova, moderna in funkcijsko zelo uporabna knjižnica, ki deluje po principu, čimveč storitev in informacij v najkrajšem možnem času za vse strukture naših uporabnikov. Imamo prijetne prostore za preživljanje prostega časa, za druženje in klepet ob dobri knjigi, za srečanja z raznimi ustvarjalci in za popestritev kulturnega življenja.

 

VIZIJA

– Ostati želimo uporabnikom “prijazna in domača knjižnica”, obenem pa postati moderno informacijsko središče.

– Vzdrževati, ohranjati in širiti temeljno knjižnično zbirko ter omogočati bralcem prost pristop pri izbiri knjižničnega gradiva.

– Ustvarjalno se odzivati na spremembe v okolju in na zahteve ter želje uporabnikov.

Oddelki in postavitev gradiva

Razporeditev dejavnosti v knjižnici in postavitev gradiva

V pritličju se nahaja oddelek za odrasle:

 • zposojevalni pult,
 • stalna razstava Makse Samsa,
 • časopisna čitalnica (dvorana za prireditve in razstave),
 • 3 računalniki za uporabnike,
 • strokovna literatura (UDK 0 – 7),
 • jezikoslovno in leposlovno gradivo (UDK 8),
 • mediateka (DVD, VHS) igrani, animirani in dokumentarni filmi za mladino in odrasle, zvočne knjige.

 

V prvem nadstropju se nahaja mladinski oddelek, domoznanski oddelek in oddelek referenčne zbirke :

 • informacijski pult,
 • domoznanski oddelek s študijsko čitalnico / multimedijska soba in referenčna zbirka za odrasle
 • mediateka – glasbeni CD in DVD, pravljice na avdio kasetah, jezikovni tečaji,
 • glasbena soba (za poslušanje glasbe),
 • igroteka,
 • 2 računalnika za uporabnike,
 • strokovna literatura za odrasle (UDK 9),
 • tuja literatura za odrasle,
 • tuja literatura za mladino,
 • referenčna zbirka za mladino,
 • strokovna literatura za mladino,
 • tuje revije za mladino,
 • leposlovje za mladino,
 • kartonke, slikanice, igrače.

 

V drugem nadstropju so:

 • interni prostori oddelka za nabavo in obdelavo gradiva,
 • prostori uprave Knjižnice Makse Samsa,
 • pravljična soba / soba za ustvarjalne delavnice,
 • skladišče.

 

Zaposleni

Knjižnica Makse Samsa
Trg Maršala Tita 2
6250 Ilirska Bistrica

Telefon
izposoja: 05 71 44 188
izposoja gsm: 051 440 030
​mladinski oddelek: 031 866 222
uprava: 05 71 44 114
E-mail: sikilb@knjiznica-ilb.si
Davčna št.: 57869197 nismo identificirani za ddv – 94. člen ZDDV

ZAPOSLENI

Direktorica knjižnice
mag. Damijana Hrabar, nižja bibliotekarska svetnica
vodja knjižnice, oddelek nabave, organizacija prireditev
e-mail: damijana.hrabar@knjiznica-ilb.si

Računovodkinja, tajnica
Anica Sedmak
e-mail: anica.sedmak@knjiznica-ilb.si

Tamara Hrabar, samostojna knjižničarska referentka
oddelek za mladino, ure pravljic, obdelava, bibliopedagoške ure, izposoja,
e-mail: tamara.hrabar@knjiznica-ilb.si

Bojana Kalc, samostojna knjižničarska referentka
oddelek za odrasle, knjižnica v DSO, obdelava, bibliopedagoške ure, izposoja
e-mail: bojana.kalc@knjiznica-ilb.si

Vlasta Kirn, samostojna bibliotekarska sodelavka
oddelek za mladino, bralne ure v DSO in VDC, delavnice za OŠ, bibliopedagoške ure, izposoja
e-mail: vlasta.kirn@knjiznica-ilb.si

Nada Koritnik, samostojna bibliotekarska sodelavka
oddelek za odrasle, oddelek za nabavo, katalogizacija, inventarizacija gradiva, MKI, izposoja
e-mail: nada.koritnik@knjiznica-ilb.si

Tadeja Raspor, višja bibliotekarska referentka
oddelek za mladino, domoznanski oddelek, katalogizacija, inventarizacija gradiva, statistika, bibliopedagoške ure, izposoja
e-mail: tadeja.raspor@knjiznica-ilb.si

Katarina Škrab, višja bibliotekarka
oddelek za odrasle, računalniški tečaji za odrasle, koordinator razstav, bibliopedagoške ure, urednica spletne strani, izposoja
e-mail: katarina.skrab@knjiznica-ilb.si

Čistilka
Darja Hostinger