Druge storitve

UPORABA RAČUNALNIKOV IN INTERNETA

OSEBNI RAČUNALNIKI

Člani knjižnice ter ostali obiskovalci lahko uporabljajo računalnike brezplačno 30 minut dnevno (pregled elektronske pošte). Iskanje gradiva preko sistema Cobiss je za vse uporabnike brezplačno.

Pred uporabo se morajo prijaviti na informacijskem pultu v pritličju oz. v prvem nadstropju.

Člani knjižnice in uporabniki, ki niso člani knjižnice, lahko uporabljajo računalnike tudi za dlje časa, vendar proti plačilu po veljavnem ceniku.

Računalniki so namenjeni uporabi nameščene programske opreme ter za pregledovanje in uporabo virov dostopnih preko interneta.

Pravila za uporabo:

  • prepovedano je pregledovanje strani s pornografskimi, rasno in versko nestrpnimi vsebinami,
  • poslušanje zvočnih vsebin je dovoljeno samo s slušalkami,
  • za enim računalnikom sta dovoljena največ dva uporabnik

Knjižnica ni odgovorna za točnost podatkov, ki jih je uporabnik prevzel s svetovnega spleta in ne odgovarja za vsebine, ki jih nepolnoletni uporabniki pregledujejo na internetu.

WIFI

V prostorih knjižnice je obiskovalcem na voljo tudi brezplačen Wifi dostop do interneta, za geslo vprašajte na informacijskem pultu.